Tag: tác quyền nội dung

SEO Google và tác quyền nội dung trên trang

toi-uu-web-Google-SEO

SEO Google và tác quyền về các nội dung trên trang web của bạn. Sau đó, bất cứ khi nào trang web của bạn xuất hiện trong SERPs, Google sẽ tự động chèn thêm hình ảnh và dữ liệu về tác giả trong danh sách tìm kiếm. Khi bạn thấy khó chịu khi không thể