Tag: SERPs tự nhiên

SERPs tự nhiên trong seo google

1362809933_news_299

SERPs tự nhiên trong seo google. Các trang web liên kết được thụt lùi vào kết quả tìm kiếm đại diện cho các trang nội bộ được tìm thấy trên danh sách trang web chính. Lý do chính cho hành động của Google ít kết quả hơn trong SERPs tự nhiên là sự bao gồm