Tag: quản lý nội dung

Ngành dịch vụ nội dung cho di động bị ép đến không còn đất sống

DT-noi-dung

Hơn 200 công ty cung cấp dịch vụ nội dung (Content Provider – CP) đăng ký hoạt động, nhưng khó tìm ra CP nào thực sự mạnh về kinh doanh và công nghệ. Thị trường dịch vụ nội dung cho di động hiện vẫn loanh quanh với một số dịch vụ phổ biến, như báo

“Phải quản lý giá dịch vụ nội dung trên di động”

sms

Câu chuyện về cấp phát đầu số nội dung di động cũng như bài toán ăn chia giữa các doanh nghiệp nội dung (CSP) với nhà mạng (Telco) luôn là vấn đề nóng trong thời gian qua. Sự tranh cãi quyết liệt, chưa có hồi kết giữa hai phe này buộc cơ quan quản lý