Tag: phát triển nội dung

Phát triển nội dung website

wodle1

Website có chất lượng là website thoả mãn được ba điều kiện sau đây: – Nội dung hấp dẫn, đầy đủ, hợp với chủ ý của việc thiết kế website – Được sắp xếp, bố cục một cách hợp lý, tạo điều kiện cho người đọc dễ định hướng trong website. – Hình thức đẹp,