Tag: phát tán tin nhắn

MobiFone quyết xử các CP phát tán tin nhắn rác

tinnhanrac

MobiFone thông báo đã triển khai nhiều biện pháp mạnh để ngăn chặn việc phát tán những tin nhắn có nội dung phản cảm tới khách hàng của mình. Chiều nay – 13/03/2013, MobiFone thông báo đã triển khai nhiều biện pháp mạnh để ngăn chặn việc phát tán tin nhắn rác sau khi nhận