Tag: nội dung web

Phát triển nội dung website

wodle1

Website có chất lượng là website thoả mãn được ba điều kiện sau đây: – Nội dung hấp dẫn, đầy đủ, hợp với chủ ý của việc thiết kế website – Được sắp xếp, bố cục một cách hợp lý, tạo điều kiện cho người đọc dễ định hướng trong website. – Hình thức đẹp,

Viết nội dung website

Shakespeare using laptop.

Viết nội dung cho website vấn đề tuởng chừng đơn giản nhưng không phải dễ, rất nhiều website bỏ hoang hay cập nhật thưa thớt, nội dung không có giá trị minh chứng cho điều đó. Đã đến lúc bạn phải xem lại vấn đề viết nội dung cho website một cách nghiêm túc. Website