Tag: nội dung cho di động

Ngành dịch vụ nội dung cho di động bị ép đến không còn đất sống

DT-noi-dung

Hơn 200 công ty cung cấp dịch vụ nội dung (Content Provider – CP) đăng ký hoạt động, nhưng khó tìm ra CP nào thực sự mạnh về kinh doanh và công nghệ. Thị trường dịch vụ nội dung cho di động hiện vẫn loanh quanh với một số dịch vụ phổ biến, như báo