Tag: BlackBerry

BlackBerry cung cấp tính năng chuyển tiền trên Messenger

blackberry1

BlackBerry đang phát triển tính năng chuyển tiền cho dịch vụ BlackBerry Messenger nhằm giúp công cụ này đứng vững và thậm chí vươn lên dẫn đầu trong tất cả các ứng dụng nhắn tin khác. BlackBerry đã bị mất khoảng 1 triệu thuê bao BlackBerry Messenger vào quý trước, và con số này đang