Tag: biên tập nội dung

Biên tập nội dung website

oxygen-website_content

Biên tập website liên quan đến việc viết văn bản và nội dung trang web. Nội dung sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại trang web cụ thể. Các trang web thương mại có thể yêu cầu biên soạn theo phong cách bán hàng chuẩn hóa; trong khi đó, các trang web thông tin hoặc

Dịch vụ viết bài PR

public-relations-malaysia-2

Viết bài quảng cáo, viết bài PR là một hình thức truyền thông hiệu quả. Hãy để mọi người biết đến doanh nghiệp của bạn qua hình thức giới thiệu trên những trang thông tin truyền thông. Viết bài PR : Bài quảng cáo dịch vụ hay sản phẩm của công ty sẽ được chúng